Үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэл

7

Бүтээгдэхүүн дамжсан 100% -ийн туршилтаас хоёр дахин их: Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг битүүмжилсний дараа 100% туршилт хийх + агуулахад хүргэхээс өмнө 100% туршилтын эцсийн бүтээгдэхүүн. Бүтээгдэхүүн бүр үйлдвэрээс гарахаас өмнө бүтээгдэхүүний чанарт үр дүнтэй хяналт тавих.

12 автомат үйлдвэрлэлийн шугам.

Дижитал үйлдвэрлэл ERP MES удирдлагын хяналтын систем.

5.5 сая ширхэг / жил мэдрэгч үйлдвэрлэх хүчин чадал.

Хэрэгжүүлэх IATF16949 чанарын удирдлагын тогтолцоо.

Газар дээр нь 6S Lean Management System.

Компьютерийн автомат тест, ялгах систем.

9

9

10

8

11

10